diam di laut, masin tidak; diam di bandar tak meniru

Maksud: Tidak mempedulikan segala perubahan terutama perubahan-perubahan yang baik

berkongsi