bulat boleh digilingkan, pipih boleh dilayangkan

Maksud: Sudah semuafakat benar-benar