umpama orang memelihara dirinya dalam sarang lebah

Maksud: Sukar hendak mempertahankan diri daripada musuh yang banyak

berkongsi