didengar ada, dipakai tidak

Maksud: Tidak mengikut nasihat

berkongsi