buah dacing

Maksud: Batu yang digunakan untuk menimbang

berkongsi