alah membeli menang memakai

Maksud: Walaupun terasa berat membeli sesuatu barang yang mahal harganya tetapi barang itu bermutu dan tahan Iama.

Contoh ayat: Saya tetap membeli baju yang mahal harganya itu kerana saya percaya alah membeli, menang memakai.

berkongsi