dua kali dua empat

Maksud: Sama sahaja

berkongsi