ada angin, ada pohonnya

Maksud: Setiap kejadian pasti ada sebab-sebabnya (asal mulanya).

berkongsi