seperti udang direbus

Maksud: Orang yang bermuka merah

berkongsi