enau di hutan

Maksud: Seseorang yang suka hidup bersendirian.

berkongsi