gaji buta

Maksud:  Mendapat gaji tanpa perlu bekerja bersungguh-sungguh.

Contoh ayat: Saya mesti menjalankan tugas dan tanggungjawab ini bersungguh-sungguh supaya tidak makan gaji buta sahaja.