garuda diburu layang-layang yang dapat

Maksud: Barang yang diperoleh tidak seimbang dengan yang diinginkan

berkongsi