gelang tidak laga sebentuk, laga keduanya

Maksud: Suatu kejadian seperti perkelahian dan lain-lain tidak berasal daripada satu pihak saja

berkongsi