hempas tulang berisi perut

Maksud: Rajin bekerja (berusaha) mudah mendapat rezeki.

berkongsi