hendak seribu daya, benci seribu bencana

Maksud: Membuat sesuatu dengan kemahuan sendiri lebih mudah dikerjakan daripada kebalikannya

berkongsi