hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

Maksud: Jika kita hendak melakukan sesuatu, kita akan menyempurnakannya dengan sedaya upaya kita dan demikian juga sebaliknya.

berkongsi