hendak pergi berotan jangan takut onaknya

Maksud: Kalau hendak membuat sesuatu pekerjaan yang besar, janganlah takut menghadapi percubaan

berkongsi