hendak sombong berbini banyak, hendak megah berlawan lebih

Maksud: Kerana hendak memperlihatkan ketinggian diri, maka hidup dalam kesukaran

berkongsi