hendak singa di tengah padang lagi, daripada ular di dalam rumput

Maksud: Lebih baik berdepan dengan musuh besar di tempat terang daripada musuh kecil di dalam sulit

berkongsi