hilang tak tentu rimbanya

Maksud: Hilang tak berbekas

berkongsi