hilang tapak tukul, timbul tapak canai

Maksud: Perbuatan baik atau jahat akan hilang dilindungi oleh perbuatan orang yang kemudian

berkongsi