hulu mujur pandai bertenggang hulu baik pandai memakai

Maksud: Pandai membawa diri dalam pergaulan

berkongsi