meludah ke langit, muka juga yang basah

Maksud: Menentang orang yang berkuasa, akhirnya menyusahkan diri sendiri

berkongsi