hutang budi

Maksud: Kebaikan yang diperoleh dan wajar dibalas.

berkongsi