ibarat dawat dengan kertas: bila boleh renggang terlepas

Maksud: Suami isteri yang berkasih-kasihan

berkongsi