ibarat rumput yang sudah kering, ditimpa hujan segar kembali

Maksud: Perihal orang yang sengsara yang dengan tiba-tiba mendapat pertolongan sehingga hidupnya terasa sangat berbahagia

berkongsi