ijuk tidak bersagar

Maksud: Keluarga yang tidak mempunyai laki-laki yang disegani orang

berkongsi