indah khabar daripada rupa

Maksud: Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan.

berkongsi