ingat ranting yang akan melenting, dahan yang akan mencucuk, duri yang akan mengait

Maksud: Ketika membuat sesuatu pekerjaan hendaklah sentiasa berhati-hati terhadap segala bahaya dan rintangan

berkongsi