ingat ranting yang akan melenting, dahan yang akan mencocok, duri yang akan mengait

Maksud: Hendaklah selalu berwaspada terhadap segala bahaya dan rintangan ketika melakukan sesuatu pekerjaan

berkongsi