intan disangkakan batu kelikir

Maksud: Tidak tahu menghargai sesuatu

berkongsi