isi perut

Maksud: Sesuatu yang terfikir dalam hati.

berkongsi