jambatan emas

Maksud: Usaha ke arah hidup bahagia.

berkongsi