jangan ditentang matahari condong takut terturut jalan tak berintis

Maksud: Hendaklah selalu ingat supaya jangan terpedaya oleh sesuatu yang elok dan baik rupanya

berkongsi