jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit atau ulat lupakan daun

Maksud: Jangan kita lupa akan asal keturunan kita atau orang yang telah berbudi kepada kita

berkongsi