jatuh berjolok

Maksud: Memperoleh sesuatu dengan sebab diminta (diharapkan)

berkongsi