jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa

Maksud: Sudah banyak pengalaman

berkongsi