jauh perjalanan, luas pemandangan

Maksud: Jika kita banyak merantau banyaklah perkara yang dapat kita lihat.

berkongsi