jika ada padi, tentu ada hampanya

Maksud: Siapa yang berasa tersindir, dialah yang berbuat sebagai yang disindirkan itu

berkongsi