seperti menatang minyak yang penuh

Maksud: Memelihara anak dengan penuh kasih sayang.

berkongsi