jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan

Maksud: Menggunakan segala daya usaha untuk mencapai maksud

berkongsi