jika tak dipecah ruyung di mana boleh mendapat sagu

Maksud: Tidak akan tercapai sesuatu maksud jika tidak mahu berusaha

berkongsi