jika yang baik diperbuat bersilang cerana datang, jika yang buruk diperbuat bersilang

Maksud: Membuat perkara baik dapat dipuji di mana-mana, membuat jahat dapat celaan kanan dan kiri

berkongsi