kancah kehinaan

Maksud: Tempat yang hina

berkongsi