jika yang baik terperbuat bersilang cerana datang, jika yang buruk terperbuat bersilang telunjuk di bibir

Maksud: Perbuatan baik dapat pujian, perbuatan buruk dapat celaan

berkongsi