kais pagi makan pagi, kais petang makan petang

Maksud: Pendapatan yang hanya cukup untuk hidup sahaja (kalau tidak bekerja tidak makan).

berkongsi