kalau ada beremas, hidup, tiada beremas, mati

Maksud: Kalau ada pencarian yang tetap akan senanglah kehidupan

berkongsi