buruk perahu buruk pangkalan

Maksud: Tidak mahu melihat rumah bekas isteri (bekas tempat bekerja)

berkongsi