kalau alang-kepalang biarlah jangan

Maksud: Membuat sesuatu pekerjaan biarlah sehingga selesai

berkongsi