kalau sumpit tak berisi, mana boleh ditegakkan

Maksud: Kalau lapar, tentulah tidak dapat melakukan pekerjaan

berkongsi